Zippyho kamaráti

Program Zippyho kamaráti realizujeme na našej škole od šk.roka 2015/2016. Je určený pre deti vo veku 5 – 7 rokov. Na našej základnej škole ho realizujeme v 1. alebo 2. ročníku.

Keď program prichádzam predstaviť do tried, kde ho plánujem realizovať, rodičia mávajú otázky. Najmä o tom, ako ich to ovplyvní čo sa realizácie týka. Program realizujeme počas vyučovania, takže to nie je pre rodičov (a ani deti) časová záťaž navyše.

Program sa realizuje 1x týždenne vždy po dohode s pani učiteľkou.

Kto je Zippy? Ako reagujú deti na program? Ako to ovplyvní moje dieťa? Ovplyvní to mňa?

Zippy je lúčny koník. Je domácim zvieratkom jedného z hlavných hrdinov. Nezvyčajný domáci miláčik, však? Deti ho milujú. Aj rodičia 😉

Deti sa na program veľmi tešia. Občas, keď Zippyho nemáme (lebo som napr. nebola v práci), tak ma deti zastavovali na chodbe s otázkami: „A prečo Zippy nebol? Kde si bola? Ale tento týždeň bude, však?“ Deti ho jednoducho milujú. So zatajeným dychom počúvajú príbehy a nevedia sa dočkať nového. V každom príbehu hlavní hrdinovia riešia iný problém, ktorý riešia aj Vaše deti v reálnom živote.  Ako sa deti učia? Aktivitami, ktoré sú im v tomto veku najprirodzenejšie. Prostredníctvom kreslenia, hrania rolových hier a rozprávania sa.

Ako prichádzajú k riešeniam? Čo keď vymyslia riešenie, ktoré sa mi/Vám nebude páčiť?

Deti prichádzajú s riešeniami, ktoré sú typické pre ich vek. Samozrejme, môžu vymyslieť aj riešenie, ktoré nebude vhodné. Ale! Nesprávnym riešením je len riešenie, ktoré nespĺňa obe „Zlaté pravidlá“, ktoré sa dodržujú v programe (vlastne aj v bežnom živote). 1. Musí mi to pomôcť cítiť sa lepšie. 2. Nesmie to ublížiť mne, ani nikomu inému. Všetky ostatné návrhy, ktoré spĺňajú tieto Zlaté pravidlá sa považujú za správne, nech sa nám dospelákom zdajú akokoľvek jednoduché. Sú to ale spôsoby, ktoré pomôžu Vášmu dieťaťu a sú mu veľmi blízke.

Deti si hľadajú svoje spôsoby riešení a školský psychológ, pani učiteľka alebo pani vychovávateľka, jednoducho dospelý, ktorý program realizuje (po vyškolení sa), len podnecuje dieťa k hľadaniu riešení prostredníctvom otázok. Vďaka Zlatým pravidlám dieťa samo príde k tomu, ktoré riešenia sú správne. Dieťa je tak podporované k samostatnosti, tvorivosti a hľadaniu toho, čo je jemu blízke.

Deti sú časom samostatnejšie. Jednoduché problémy si zvládajú vyriešiť samé. Pani učiteľky, aj pani vychovávateľky hovoria, že sa redukovalo množstvo problémov, s ktorými deti za nimi prichádzali. Rodičia hovoria, že deti doma (postupom času fungovania s programom) hovoria, ako sa cítia. Rodičia vedia, čo sa s nimi deje a aj oni vedia lepšie reagovať na svoje deti.

Samozrejme s veľkými problémami (ale aj s tými malými), ktoré sa deťom nedarí vyriešiť vlastnými silami, sú vedené k tomu, aby sa obrátili na dospelého. Pretože niekedy to bez pomoci dospelého jednoducho nejde. Ale aj práve vďaka Zippymu sa deti dokážu naučiť vyriešiť si niektoré veci samé a začínajú dôverovať v seba a svoje schopnosti. Budujú si kúsok po kúsku svoje sebavedomie a samostatnosť veku primeranú.

Viac informácií nájdete na nasledovných stránkach:

www.zippy.sk

www.partnershipforchildren.org.uk/

Podobné články