Prečo vznikli Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka?

Programy Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka vypracovali odborníci na výchovu a vzdelávanie v spolupráci s organizáciou Partnership For Children.

Program Zippyho kamaráti odštartoval vo svete v roku 1998. V súčasnosti sa realizuje vo viac ako 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Vo svete program absolvovalo viac ako 1,6 milióna detí. Na Slovensko sa dostal v školskom roku 2013/2014. Spočiatku ho na Slovensku zastrešovala Liga za duševné zdravie. V roku 2018 vzniklo samostatné občianske združenie OZ Zippy, ktoré v súčasnosti zastrešuje nielen program Zippyho kamaráti, ale aj program Kamaráti Jabĺčka. Druhý spomínaný program, Kamaráti Jabĺčka, sa na Slovensku realizuje od školského roka 2018/2019.

Program Zippyho kamaráti je určený deťom vo veku 5-7 rokov, program Kamaráti Jabĺčka deťom vo veku 8-10 rokov.* (Pilotne sa v šk.roku 2020/2021 realizuje v jednej základnej škole na Slovensku aj program Passport, ktorý je určený 10-12 ročným žiakom. Verím, že čoskoro ho budeme môcť priniesť aj do našej školy.)

*Oba programy trvajú jeden celý školský rok (24 vyučovacích hodín/1x týždenne) a zahŕňajú nasledovné témy:

  • Pocity
  • Komunikácia
  • Priateľstvá
  • Konflikty
  • Zmeny a straty
  • Zvládame

V oboch programoch sú základné témy rovnaké. Situácie a aktivity sú prispôsobené vekovým kategóriám, ktorým je daný program určený.

Programy sú realizované na celom svete. Prešli evaluáciou, t.j. hodnotením ich prínosu pre deti. Zistenia boli nasledovné:

  • deťom pomáhajú zlepšovať ich zvládacie stratégie,
  • sociálne a emocionálne zručnosti (vedieť pomenovať svoje emócie, vedieť pochopiť emócie druhého a byť empatický),
  • majú vplyv aj na zlepšenie klímy triedy,
  • napomáhajú k redukovaniu šikanovania.

Dôležitým zistením v rámci evaluácie je zisťovanie prínosu programov z dlhodobého hľadiska. Cieľom je, aby sa deti naučili vyrovnávať sa s ťažkosťami, problémami a rôznymi záťažovými situáciami už v detstve. Následne to má vplyv na ich schopnosť zvládať záťažové situácie a ťažkosti v období dospievania a dospelosti.

Aj práve vďaka ich pozitívnemu prínosu na dieťa sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), OECD, či Európskou komisiou a mnohými ďalšími zahraničnými inštitúciami zaoberajúcimi sa duševným zdravím detí.

Podrobnejšie o programoch Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka a ich realizácii na našej škole, sa dozviete v ďalších článkoch neskôr.

Viac informácií nájdete na nasledovných stránkach:

www.zippy.sk

www.partnershipforchildren.org.uk/

Podobné články