Školská psychologička

Mgr. Paulína Bartková

„Každý je génius. Ale ak súdiš rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý život veriť tomu, že je hlúpa.‘‘

Vážení rodičia!

Stretnutie je určené na rozhovor medzi Vami a školskou psychologičkou o Vašom dieťati.

Stretnutia prebiehajú osobne, prípadne online.

Zarezervujte si dátum a čas z dostupných termínov, vyplňte požadované údaje a počkajte na potvrdenie stretnutia.

júl 2024
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Najnovšie oznamy

Oznam pre rodičov

Komunikácia so školskou psychologičkou v období koronavírusu

17.4. 2018 – Triedne aktívy

KTO SOM

Som Paulínka – ako ma deti (ale aj kolegovia) radi oslovujú. Pracujem v školstve už niekoľko rokov, mám skúsenosti ako učiteľka psychológie a pedagogiky, asistentka učiteľa a predovšetkým ako školská psychologička úzko spolupracujúca s učiteľmi, odbornými zamestnancami a rodičmi.

V MÉDIÁCH

ČO ROBÍ ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA NA ŠKOLE?

  • jej úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
  • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
  • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
  • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
  • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa-rodič-učiteľ

Veľkou výhodou je, že všetci žiaci sa so školskou psychologičkou na škole stretávajú dennodenne, minimálne na školských chodbách, mnohokrát sa poznajú zo skupinových aktivít. Nie je to pre nich cudzí človek a už tento fakt im uľahčuje prelomenie prvej bariéry: osloviť ju so svojím trápením. 

Poradenská činnosť

Školská psychologička poskytuje konzultácie žiakom, rodičom, učiteľom. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. voľba povolania, výchova, správanie. Pomáha žiakom a rodičom v rôznych oblastiach, ktoré majú dopad na výchovno-vzdelávací proces. Úzko spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom (voľba povolania a strednej školy).

Preventívna činnosť

Pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov. Realizuje rôzne programy, ktorých cieľom je predchádzať vzniku rôznych problémov, napr. Zippyho kamaráti, prevencia kyberšikany, rozvoj emocionálnej inteligencie atď.

Intervenčná činnosť

V spolupráci so zainteresovaným stranami (žiak, rodič, učiteľ, špeciálny pedagóg) sa snaží eliminovať negatívne prejavy správania u žiaka a posilniť jeho pozitívne stránky. Tiež pomáha rodičom, aj učiteľom pri spracovaní ich postojov a prežívania, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s nežiaducim správaním ich dieťaťa/žiaka. Pracuje tiež s triednymi kolektívmi, aby doviedla žiakov k akceptácii „inakosti“ a pochopeniu toho, že každý z nás je dobrý v niečom inom. Snaží sa posilniť pozitívny vzťah žiakov ku škole a školskému učivu.

Diagnostická činnosť

Pomocou psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, záujmy. Aj tie jej pomáhajú pri práci so žiakom. Následne môže posilňovať pozitívne správanie a vlastnosti a redukovať tie negatívne.