Zippyho kamaráti

Program Zippyho kamaráti realizujeme na našej škole od šk.roka 2015/2016. Je určený pre deti vo veku 5 – 7 rokov. Na našej základnej škole ho realizujeme v 1. alebo 2. ročníku. Keď program prichádzam predstaviť do tried, kde ho plánujem realizovať,…