Program Profteens

Program Profteens pozostáva zo sociálno-psychologických aktivít a psychologického testovania (zisťovanie schopností, osobnostných charakteristík, záujmov, atď.).