Program Profteens

Vážení rodičia,

žiaci 8. ročníka majú možnosť zúčastniť sa psychologického testovania za účelom profesijnej orientácie a voľby strednej školy, program Profteens.

Zapojenie sa do programu Profteens je dobrovoľné. Pozostáva zo sociálno-psychologických aktivít a psychologického testovania (zisťovanie schopností, osobnostných charakteristík, záujmov, atď.). Realizuje ho školská psychologička, Mgr. Bartková, počas vyučovania. Program je bezplatný.

Výsledky psychologického testovania Vám poskytneme v spolupráci s výchovnou poradkyňou, Mgr. Evou Kujanovou, v priebehu mája/júna 2019. Presnejšie informácie o termínoch a spôsobe prihlasovania zverejníme prostredníctvom IŽK a tiež tu na www.skolskypsycholog.sk.

Žiaci 8. ročníka dostali súhlasy, ak niekto chýbal dostal/dostane ho dodatočne. Môže za mnou prísť aj osobne, budem mu vďačná.

Ak máte záujem o zapojenie Vášho syna/Vašej dcéry do programu, prosím vyplňte dané tlačivo a pošlite ho najneskôr do 5.2.2019.

Pozn. Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov je v prípade záujmu k dispozícii k nahliadnutiu v kabinete školskej psychologičky a výchovnej poradkyne. (Hlavná budova, č.dv. 16, prízemie).

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať: [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Tešíme sa na spoluprácu.
Mgr. Paulína Bartková (školská psychologička)
Mgr. Eva Kujanová (výchovná poradkyňa)

Podobné články