Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním rezervačného formulára dáva klient podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených vo formulári na účely evidencie v rezervačnom systéme, vytvárania databázy klientov a na nevyhnutnú informačnú komunikáciu elektronickou formou. Súhlas na spracovanie jeho osobných údajov dáva na dobu neurčitú. Rezervačný systém na stránke www.skolskypsycholog.sk je využívaný s cieľom poskytnutia pohodlného spôsobu rezervácie termínu stretnutia medzi Mgr. Paulínou Bartkovou a dotknutou stranou vo vybranom čase.

Zasielanie e-mailov s reklamným alebo propagačným účelom, ako aj telefonické kontaktovanie ako prieskum spokojnosti nie sú predmetom Vášho súhlasu, taktiež sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované marketingovým spoločnostiam tretích strán.

Zasielanie informačných e-mailov a telefonické kontaktovanie v relevantných situáciach úzko spojených s náplňou vzťahu klient – Mgr. Paulína Bartková sú predmetom Vášho súhlasu pri odoslaní rezervačného formulára.

Súhlas je možné zrušiť odoslaním žiadosti na e-mail [email protected].

O likvidácii osobných údajov a vylúčení z databázy klient obdrží elektronické oznámenie na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri vyjadrovaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Podobné články