Niečo o mne…

Dnešná aktivita je určená na malé zamyslenie sa nad sebou. V týchto dňoch máme na to všetci oveľa viac času, než inokedy.

Aký bol môj dnešný deň?

Milí žiaci, môžete si vyskúšať prvú aktivitu. Je určená pre mladších (1.-5.ročník). Ale vyskúšať si to môžete aj vy ostatní.